Siirry suoraan sisältöön

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Viimeisin päivitys 26.1.2022.

Rekisterinpitäjä

Hiekkaharjun Kartano Ky / Katja Kuusinen
1007673-8
Leikkiharjuntie 10
44300 Konnevesi
hiekkaharju@gmail.com
+358 (0)40 512 6519

Tietojen käyttötarkoitus

Keräämme vain välttämättömiä tietoja asiakassuhteen hoitamista, palveluiden tuottamista ja laskutusta varten.
Emme käytä rekisteriä markkinointiin. Rekisteri tarkistetaan ja päivitetään tasaisin väliajoin ja tarpeettomat tiedot hävitetään.

Mitä tietoja keräämme?

Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja ainoastaan lain sallimalla tavalla.
Asiakasrekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • Nimi
  • Osoite
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Yritys / organisaatio ja sen laskutustiedot
  • Tieto vuokratusta tilasta, lisäpalveluista ja/tai muista asiakkaan ilmoittamista toiveista
  • Järjestettävän tilaisuuden ajankohta ja luonne

Mikäli olet meihin yhteydessä, saatamme tallentaa numerosi / sähköpostisi. Emme jaa tai myy tietojasi eteenpäin.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen hiekkaharju@gmail.com

Tarkastusoikeus ja oikeus tietojen oikaisemiseen

Asiakas voi halutessaan tarkistaa tallentamamme häntä koskevat henkilötiedot ja pyytää oikaisemaan tiedot jotka ovat virheellisiä tai puutteellisia.

Vastustamis- ja poisto-oikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että henkilötietojen käsittely ei ole lainmukaista.

Säännönmukaiset tietolähteet ja tietojen luovutukset

Henkilötietoja kerätään asiakkaalta itseltään. Emme luovuta tietoja yrityksen ulkopuolelle. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä.

Henkilötietojen käsittelijät ja käsittelyn kesto

Rekisterinpitäjä käsittelee rekisterin tietoja. Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Evästeet

Mikä on eväste?

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka sivusto tallentaa tietokoneeseesi tai muuhun laitteeseesi vieraillessasi sivustolla. Evästeiden avulla pystymme tunnistamaan laitteesi, mutta ne eivät sisällä henkilötietoja eikä niiden avulla voida suorittaa ohjelmia tai tallentaa muita tiedostoja käyttäjän tietokoneelle.

Sivustollamme on ”pll_language” -eväste, jota käytetään kielivalinnan tallentamiseen. Kielieväste on välttämätön sivuston toiminnalle. Eväste on voimassa yhden vuoden.